Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  A- A A+

23
mar
Zmiany zasad rekrutacji !!!

« powrót

Zmiany  zasad  rekrutacji  !!!

           W  związku  z  czasowym  ograniczeniem  funkcjonowania jednostek  systemu oświaty  i  opieki  nad  dziećmi  w  celu  zapobiegania,  przeciwdziałania i zwalczania  COVID-19,  zmianie ulegają niektóre  zasady  rekrutacji.

 

1.  O  wynikach  posiedzenia  Komisji  Rekrutacyjnej  zostaną  Państwo  powiadomieni  telefonicznie   w  dniu  31.03.2020  roku,  na  numer  telefonu  podany przez  Państwa  we  Wniosku.

2.  Potwierdzenie  woli  przyjęcia  Państwa  dziecka  do  Publicznego  Przedszkola  w  Nadarzynie  na  rok  szkolny 2020/2021,  prosimy  wysyłać  pocztą  elektroniczną    w  formie  pisemnego  oświadczenia  na  adres  ppnadarzyn@nadarzyn.pl  lub  wrzucić  w  zaklejonej  kopercie  do  skrzynki pocztowej  znajdującej  się  przy  wejściu do  przedszkola  od  strony ul. Sitarskich  2,  w  terminie  do  3.04.2020  roku .

3.  Informacje o dzieciach przyjętych do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie na  rok  szkolny  2020/2021  przekazane  zostaną  Państwu  telefonicznie  w  dniu 7.04.2020  roku.
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie.

Deklaracja dostępności
Projektowanie stron www