22
wrz
Otwarcie sali widowiskowo sportowej

« powrót

     Dnia 20 września 2013 roku w naszym przedszkolu miało miejsce uroczyste otwarcie sali sportowo- widowiskowej.  W uroczystości wzięły udział władze Gminy Nadarzyn, przedstawiciele Rady Gminy Nadarzyn, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, projektant oraz wykonawca obiektu, a zwłaszcza społeczność  Publicznego Przedszkola w Nadarzynie.

     Uroczystość rozpoczęła się powitaniem skierowanym do wszystkich zebranych wygłoszonym przez Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nadarzynie Małgorzatę Nowak.

     Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przez: Wicestarostę Powiatu Agnieszkę Kuźmińską, Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba, Dyrektor PP w Nadarzynie Małgorzatę Nowak oraz przedszkolaka Katarzynę Zimnicką. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Ks. Kanonik Andrzej Wieczorek.

     Następnie zebrani goście mieli okazję wysłuchać utworu muzycznego Preludium z I Suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha  w wykonaniu Pani Marty Semkiw- mamy Asi z grupy II oraz zapoznać się z historia budowy sali prezentowanej przez Małgorzatę Kmiecik- nauczyciela logopedę PP Nadarzyn.

     Były podziękowania, gratulację oraz wręczanie upominków. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz rodzicom podopiecznych naszego przedszkola za wszystkie podarunki. Przypominamy również, iż budowa sali współfinansowana była z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie" ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

     Punktem kulminacyjnym uroczystości były występy wokalno- taneczne dzieci z  grup: III „Pszczoły”, IV „Motyle” oraz V „Wiewiórki”. Po gromkich brawach skierowanych do dzieci nadszedł czas na mały poczęstunek oraz zwiedzanie obiektu.
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Projektowanie stron www