10
paź
Regulamin II międzyprzedszkolnego konkursu EKO-MODA

« powrót

 

II MIĘDZYPRZEDSZKOLNY

KONKURS EKOLOGICZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

„EKO MODA”

 

Organizator: Publiczne Przedszkole w Nadarzynie

 

Termin: 25 października 2016 r., godzina 10.00

 

Miejsce konkursu:

 

Sala widowisko-sportowa przy Publicznym Przedszkolu w Nadarzynie

                               

   ul. Sitarskich 2

 

   05-830 Nadarzyn

 

                                                     tel: 022/ 729 81 70

 

 

 

I. Cele konkursu

 

 1. Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci poprzez kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej zbiórki odpadów.

 

 1. Uczenie poszanowania przyrody poprzez ponowne wykorzystanie odpadów.

 

 1. Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

 

 1. Rozwijanie twórczego myślenia oraz wiary we własne siły. 

 

II. Regulamin

 

 1. Organizator konkursu:

 

Publiczne Przedszkole w Nadarzynie

ul. Sitarskich 2

05-830 Nadarzyn

tel: 022/729 81 70

 

Osoby odpowiedzialne za organizację:

Małgorzata Nowak

Małgorzata Kmiecik

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 

a) Konkurs skierowany jest do dzieci z placówek przedszkolnych.

b) Przedszkole może zgłosić do udziału w konkursie jedno dziecko z każdej grupy wiekowej wyłonione w eliminacjach wewnętrznych.

c) Każdy z uczestników pod kierunkiem opiekuna przygotowuje oryginalną, ekologiczną kreację.

d) Uczestnicy konkursu będą prezentować strój wykonany w całości z odpadów m.in.: makulatury, folii, tworzywa sztucznego.

e) Opis stroju powinien określać z jakich materiałów został wykonany.

f) Nazwa stroju powinna być oryginalna, ciekawa i powinna odzwierciedlać wymiar edukacyjny stroju.

g) Zgłoszenia udziału w konkursie ekologicznym należy dokonać w terminie do 11 października 2016r. składając kartę zgłoszenia w siedzibie organizatora lub pocztą elektroniczną na adres kmiecik@op.pl , faksem 022/7298170.

 

3.Jury

 

 1. Komisję konkursową powołuje organizator.

 

 

III. Kryteria oceny

 

 1. Oceniając stroje będzie brana pod uwagę:

 

 • Pomysłowość
 • Estetyka wykonania
 • Ogólne wrażenie
 • Edukacyjny wymiar kreacji
 • Sposób prezentacji

 

 

IV. NAGRODY

 

 1. Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci z każdej grupy wiekowej.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Projektowanie stron www