26
lut
KĄCIK LOGOPEDYCZNY

« powrót

Witam w kąciku logopedycznym.

,,Jak rozwijać słuch fonematyczny u dzieci?”

 

Słuch fonematyczny w dużym stopniu warunkuje osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz opanowanie umiejętności czytania i pisania. W niniejszym artykule chciałabym przybliżyć, co kryje się pod określeniem ,,słuch fonematyczny” oraz przedstawić, w jaki sposób można go wspomagać.

W literaturze logopedycznej funkcjonuje wiele definicji słuchu fonematycznego. Powołam się na definicję E. Chmielewskiej, która określa słuch fonematyczny jako umiejętność rozróżniania fonemów (dźwięków mowy ludzkiej), występujących w danym języku. Wg niej jest to złożony proces analizy i syntezy dźwięków mowy. Oznacza to, że dziecko może wyodrębnić z potoku mowy - wyrazy, w wyrazach - sylaby, w sylabach - głoski, a także uchwycić kolejność głosek w wyrazie. Właściwie wykształcony słuch fonematyczny umożliwia prawidłową wymowę, wychwytywanie różnic miedzy słowami podobnie brzmiącymi, ale mającymi inne znaczenie, a w końcu dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, co stanowi podstawę w nauce czytania i pisania. Słuch fonematyczny kształtuje się w trakcie rozwoju mowy dziecka w sposób spontaniczny i niezamierzony.

Zaburzenia słuchu fonematycznego utrudniają lub uniemożliwiają odbiór mowy, zaburzają rozwój mowy dziecka lub wywołują zaburzenia mowy już ukształtowanej. Często powodują trudności w czytaniu (uporczywe literowanie) i pisaniu ze słuchu.

Poniżej znajdziecie Państwo przykłady ćwiczeń słuch fonematycznego.

                                                                                                                                                                                      logopeda: Małgorzata Kmiecik

 
» ćwiczenia słuchu fonematycznego
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Projektowanie stron www