Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  A- A A+


Rekrutacja uzupełniająca dzieci do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA

Najniższa liczba punktów, uprawniająca do przyjęcia się dziecka do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie na rok szkolny 2021/2022 wynosiła: dla dzieci 5 i 6-letnich - 43 pkt.

» LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NADARZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - rekrutacja uzupełniająca

» LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NADARZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022"- rekrutacja uzupełniająca

» Zarządzenie Wójta gminy Nadarzyn
» Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
» Regulamin rekrutacji 2021
» Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
» Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie kandydata do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie
» Załącznik Nr 3 - Oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
» Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
» Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie
» Załącznik nr 6 - Potwierdzenie woli przyjęcia» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie.

Deklaracja dostępności
Projektowanie stron www