Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie
na rok szkolny 2019/2020


Zapisy do przedszkola dla dzieci nowych, na rok szkolny 2019/2020, zamieszkujących na terenie gminy Nadarzyn, rozpoczynają się od 26 lutego 2019 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

» Zarządzenie Wójta gminy Nadarzyn

» Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

» Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

» Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nadarzynie z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

» Regulamin rekrutacji 2019/2020

» Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

» Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

» Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

» Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

» Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystanie z trzech posiłków

» Potwierdzenie woli przyjęcia
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Projektowanie stron www