Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  A- A A+

10
cze
Zmiana organizacji pracy przedszkola - lipiec 2020r.

« powrót

 

UWAGA  RODZICE

Zmiana  organizacji pracy przedszkola.

 

             W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, decyzją  Organu  Prowadzącego  w  publicznych  placówkach  oświatowych  na  terenie  gminy  Nadarzyn,  odwołany  zostaje  ,,Dyżur  wakacyjny  w  2020r".    Wiązałby  się  on  z  przemieszczaniem  dzieci  między  placówkami,  co  zwiększyłoby  niebezpieczeństwo  zarażenia  wirusem  COVID-19.

        W  celu  zapewnienia  maksymalnego  bezpieczeństwa  przy  otwarciu placówek oświatowych,  w  uzgodnieniu z organem prowadzącym, zmianie ulega  organizacja pracy przedszkoli  w  miesiącu  lipcu  2020r.

     Publiczne  Przedszkole  w  Nadarzynie

           czynne  będzie  w  okresie  1-31.07.2020r.     

   w  godzinach  7.00-17.00

   W  tym  czasie  przedszkole  będzie  sprawowało  opiekę  nad  dziećmi,  które  zostaną  zgłoszone  przez  rodziców/prawnych opiekunów.   Zgłaszać  jednak  można  tylko te  dzieci,  które  w  roku  szkolnym  2019/2020  uczęszczały  do  naszego  przedszkola.

              Zakładając, że   utrzymane  będą  dotychczasowe  zasady  ograniczonej  liczby  dzieci               (wytyczne  GIS  z  dnia 4.06.2020r.),  w  przypadku  zgłoszenia  większej  liczby  dzieci  niż  dostępnych  miejsc,  obowiązywać  będą  kryteria  pierwszeństwa  przy  zgłaszaniu dziecka do przedszkola  na  miesiąc  lipiec  2020r.

Kryteria pierwszeństwa:

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

b) w  służbach  mundurowych  realizując  zadania  związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

d) oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

Dodatkowe kryteria:

* ) Dziecko pracowników oświaty

* ) Dziecko pracowników transportu lądowego

W  dniach  15-22.06.2020r.  do  godziny  15.00  zbierane  będą 

od  rodziców/opiekunów prawnych  Deklaracje  oraz  oświadczenia.

Wypełnione  dokumenty  należy  pobrać   ze  strony  internetowej  przedszkola,  wypełnić  i  w  zaklejonej  kopercie  wrzucić  do  skrzynki  pocztowej,  zamieszczonej  przy  głównym  wejściu  do  przedszkola  od   ul.  Sitarskich.

Bardzo  prosimy  o  przemyślane  i  rzetelne  zaznaczanie w  Deklaracji,   faktycznych  tygodni,  w  których  dziecko  będzie musiało  skorzystać  z  opieki  w  przedszkolu.
» deklaracja
» RODO - deklaracja
» Oświadczenia rodziców
» RODO
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie.

Deklaracja dostępności
Projektowanie stron www