Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  A- A A+


Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie na rok szkolny 2022/2023

Najniższa liczba punktów, uprawniająca do przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie na rok szkolny 2022/2023 wynosiła:
dla dzieci 3-letnich - 43 pkt.
dla dzieci 6-letnich - 27 pkt.

» LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NADARZYNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
» LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NADARZYNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W załącznikach poniżej znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/23.

» Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023
» Regulamin rekrutacji
» Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
» Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie kandydata do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie
» Załącznik Nr 3 - Oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
» Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
» Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie
» Załącznik nr 6 - Potwierdzenie woli przyjęcia
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie.

Deklaracja dostępności
Projektowanie stron www