Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  A- A A+

17
lut
WAŻNE! - INFORMACJA DLA RODZICÓW

« powrót

Na podstawie  § 18  ust 2 pkt 2)  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu  z  dnia 31  grudnia 2002r.  w  sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w  publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach  oraz  po uzgodnieniu z Organem  Prowadzącym  PP  Nadarzyn  informuję,  że  zawieszone zostają zajęcia  w  grupie  II, III  i  IV  od  dnia  17.02.2021  od godz. 13.00 do  dnia 19.02.2021  do  godz. 17.00.

Powodem  zawieszenia zajęć  jest  absencja  nauczycieli  spowodowana  skutkami ubocznymi  po  szczepieniu  przeciw  Covid-19.  Z  powodu  ww.   absencji  przedszkole  nie  jest  w  stanie zapewnić  opieki  dzieciom  w   wymienionych powyżej  grupach.

Pozostałe  grupy  tj.  I  i  V  będą  funkcjonowały  normalnie.

 

Jednocześnie informujemy,  że  na podstawie   USTAWY    z dnia 25 czerwca 1999 r.

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

rodzicom  przysługuje  zasiłek  opiekuńczy.

Art.  32.  [Prawo do zasiłku opiekuńczego]

1.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy  wypłacany jest  w  wysokości  80%  wynagrodzenia rodzica.

Aby  go  otrzymać  należy  złożyć  wniosek  o  zasiłku  z  powodu  sprawowania opieki  nad  dzieckiem (druk  Z-15A)

 

 


 
» Zgoda Organu Prowadzącego na zawieszenie zajęć
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie.

Deklaracja dostępności
Projektowanie stron www