Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  A- A A+

28
kwi
Kącik logopedyczny

« powrót

Nadszedł czas na przedstawienie kolejnej wady wymowy występującej w mowie dzieci, a niekiedy także u dorosłych. 

Rotacyzm to zaliczana do dyslalii częsta wada wymowy polegająca na wadliwej artykulacji głoski R.

„Wady głoski r określa się mianem rotacyzmu. Z punkty widzenia objawów wyróżnia się trzy postaci rotacyzmu:

  1. Pararotacyzm, czyli zastępowanie głoski r innymi głoskami, które są prawidłową realizacją innych fonemów (l, j, ł, rzadziej d, t, w, n, g, k).
  2. Rotacyzm właściwy, czyli deformację głoski r; różnorodność takich realizacji jest bardzo duża(…).
  3. Mogirotacyzm, czyli opuszczanie głoski r (…).” (Informacje pochodzą z książki „Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka” A. Sołtys-Chmielowicz)

Do prawidłowej realizacji głoski r niezbędny jest sprawny czubek języka, który jest zdolny do wykonania wibracji. Dodatkową trudnością przy wymowie głoski r jest budowa anatomiczna języka. Jeżeli jest on zbyt duży, ma osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe, wędzidełko językowe jest za krótkie, uzyskanie prawidłowej realizacji tej trudnej głoski będzie niemożliwe. Innymi czynnikami odpowiedzialnymi za brak głoski r w mowie dziecka mogą być: być obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w ciele, obniżony rozwój ruchowy, nieprawidłowe wzorce w bliskim otoczeniu. 

Głoska r jako najtrudniejszy fonem w języku polskim pojawia się w mowie dziecka jako ostatnia, około 6 roku życia. W przypadku gdy do tego czasu nie jest ona obecna w języku dziecka wskazane jest, aby udać się na konsultację do logopedy. 
 

logopeda Aleksandra Wąsiewicz
» zobacz więcej zdjęć w galerii
© 2012 Przedszkole Publiczne w Nadarzynie.

Deklaracja dostępności
Projektowanie stron www